Flera priser

Ännu fler priser som instiftats i Astrids namn eller till hennes ära är:

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium vars ändamål dels är att bereda utländska forskare möjlighet att bedriva forskning i svensk eller nordisk barn- eller ungdomslitteratur, dels ge svenska barnlitteraturforskare möjlighet till studier i utlandet. Stipendiet består av 25 000 kr plus resebidrag. Stipendiaten förfogar över en forskarplats på Svenska barnboksinstitutet under vistelsen i Sverige.
Mottagare:
2011 Jaana Johanna Pesonen, Uleåborgs universitet, Finland
2010 Mary Ingemansson, Lunds universitet
2009 Sara Van den Bossche, Gents universitet
2007 Stephanie Reinbold, Tübingens universitet
2003 Yvonne Pålsson, Umeå universitet
2002 Anette Øster, Center for børnelitteratur
2001 Mia Österlund, Åbo Akademi

Astrid Lindgrens Värld-stipendiet

Instiftat 1987 av Astrid Lindgrens Värld (till och med 1989 Sagobyn). Mellan åren 1987-1989 under namnet Pippi Långstrump-stipendiet. Tilldelas en person som i Pippi Långstrumps anda använder sin kunskap och makt till att glädja och hjälpa barn. Prissumman är på 30 000 kr.
Mottagare:
2012 Gunilla Bergström
2011 Pär Johansson
2010 Inger och Lasse Sandberg
2009 Ulf Stark
2008 Kulturskolan i Vimmerby
2007 SOS Barnbyar
2006 Glädjeverkstaden
2005 Siv Widerberg, författare och journalist
2004 Hugo Lagercrantz, professor
2003 Barbro Lindgren, författare
2002 Vår teater, Medborgarplatsen, Stockholm
2001 Tommy Isacsson, Per Jalminger och Rein Soowik, grundare av Astrid Lindgrens Värld
2000 John Hrons stiftelse
1999 Anders Grönros, filmregissör
1998 Lennart Hellsing, författare
1997 Jörgen Lantz, skådespelare
1996 Björn Berg, konstnär
1995 Lars H. Gustafsson, barnläkare
1989 Georg Riedel, kompositör
1988 Ilon Wikland, konstnär
1987 Gunnel Linde, författare och ordförande i BRIS

Emilpriset

Instiftat av Smålands Akademi “Till Astrid Lindgrens ära”, för barnkulturella insatser i Astrid Lindgrens anda. Prissumman är 30.000 kr. Medutdelare sedan 2006 är Saltkråkan AB.
Pristagare:
2013 Katarina von Bredow
2012 Anna Höglund
2011 Gunilla Bergström
2010 Pija Lindenbaum
2009 Johanna Thydell
2008 Eva Eriksson
2007 Christina Björk
2006 Solveig Olsson-Hultgren
2005 Ulf Stark
2004 Marit Törnqvist
2003 Eva Bexell
2002 Lena Törnqvist
2001 Elisabeth Hjortvid
2000 Gunilla Lundgren
1999 Barbro Lindgren
1998 Ebbe Westergren
1997 Per Gustavsson
1996 Runer Jonsson
1995 Bibi och Tommy Isacsson

Samfundet de nios Astrid Lindgren-pris

Instiftat inför Astrid Lindgrens 90-årsdag.
Pristagare:
2007 Boel Westin
2006 Svenska barnboksinstitutet
2004 Barbro Lindgren
2002 Margareta Strömstedt
1999 Lars Furuland
1997 Vivi Edström